Második hivatalos nyilatkozat

2012. augusztus 04.

Egyesületünk megalakulása óta eltelt rövid idő alatt számos olyan esemény történt, amire úgy érezzük reflektálnunk kell. A különböző visszajelzések alapján azt látjuk, hogy több kérdés és félreértés is adódott. Ebben a nyilatkozatban szándékozunk választ adni a felmerülő kérdésekre, illetve eloszlatni az esetleges félreértéseket.

Köszönetnyilvánítás

Először is köszönetet szeretnénk mondani azoknak, akik bíznak bennünk, biztatnak és támogatnak minket. Elsősorban diákjainknak tartozunk köszönettel, hiszen ők – kifejezve hűségüket és bizalmukat mestereikhez – szinte mindannyian, saját meggyőződésből azonnal csatlakoztak a megalakuló Öt Elem Wing Tsun Kung Fu Egyesülethez, pedig adott volt nekik a szabad választás lehetősége. Annak ellenére is velünk tartottak, hogy a korábbi szövetség felől többjüket felkeresték és próbálták befolyásolni döntésükben, akár az új szövetség tekintélyének csorbításával, mestereik hírnevének lejáratásával is. Ezen felháborító támadások és zaklatások ellen ezúton is tiltakozunk.

Sok gratulációt és biztatást kaptunk személyesen, telefonon és levelében is, itthonról és külföldről egyaránt. Ezek a levelek, telefonbeszélgetések régi mesterektől és diákoktól rendkívül lelkesítőleg hatnak egyesületünk tagjaira. Megerősítenek minket abban, hogy egy jó dolgot hoztunk létre és jó úton indultunk el. Bár kaptunk néhány negatív kritikát is, ezek elhomályosulnak a számtalan pozitív visszajelzés mellett. (A kung fu mesterekhez méltatlan szitkozódásokat és lejáratásokat természetesen figyelmen kívül hagytuk és hagyjuk a jövőben is).

Felmerült idő közben néhány kérdés és félreértés, amit mindenképpen tisztázni szeretnénk.

A nyílt közlés és a megbeszélés

Többen is kifogásolták a kilépésünk és az új egyesület megalakulásának módját, pontosabban azt, hogy „titokban szervezkedtünk”, „nem volt bátorságunk” Si-Kung Máday Norberttel személyesen közölni a kilépés tényét; valamint, hogy miért nem jeleztük neki előre, hogy problémásnak és kifogásolhatónak tartjuk a magyar szablyavívás tanulását, tanítását a Magyar Wing Tsun Egyesületben.

A Si-Kung Máday Norberttel való megbeszéléssel kapcsolatos észrevétel jogosan merül fel mindenkiben, akik nem ismerik őt jól. Akik ismerik, azok pontosan tudják, hogy sajnos az ilyen jellegű megbeszélések nem megoldhatóak, illúzió ilyenekben gondolkodni. Diákként még mi is így láttuk, de később mesterekként, és iskolavezető oktatókként számtalanszor kellett szembesülnünk kisebb és nagyobb dolgokban, hogy ilyen megbeszélési lehetőség nem létezik sajnos.

Oktatóink több éves, sőt évtizedes tapasztalata az, hogy a Magyar Wing Tsun Egyesület diktatórikus szerveződése és irányítása lehetetlenné teszi azt, hogy nyíltan, őszintén jelezzük problémáinkat és szándékainkat. Biztosak voltunk benne, hogy ha kifejezzük a szablyavívással kapcsolatos kifogásainkat, az nem talál megértésre. (A passzívan tiltakozó, szablyaedzéseken nem résztvevő oktatók már többször le lettek szóban minősítve). Ugyanakkor a véleményüknek hangot adó mesterek megítélése bizonyosan nagy mértékben romlott volna a vezetőség szemében, amivel csak a saját és a diákjaik edzéslehetőségeit, szakmai és fokozatbeli előmenetelét lehetetlenítették volna el.

„A szablyavívás nem is kötelező"

A szablyavívás nem egy választható opció a mestereknek, a kecskeméti mesteredzések szerves része, ez egy tény. Bár sokan jelezték edzőtársaiknak elégedetlenségüket, egyetlen oktató sem volt még aki a Wing Tsun edzés után összepakolt és hazament volna az edzésről.

A Wing Tsun szemináriumokon is rendszeres és kötelező rész a szablyavívó szeminárium az edzések után, ahol egy minimumlétszámot kell produkálni. A szemináriumon résztvevő iskolavezető oktató nyilván nem győzködheti úgy tanítványait, hogy ő részt sem vesz a szablyavíváson.

A kötelezőséget mindenki döntse el ezek tükrében, valamint vegye figyelembe azt is, hogy ez még csak a kezdeti stádiuma a szablyavívás tanulásának és oktatásának.

Az egyesület címei, azok használata

A kilépésünket deklaráló nyilatkozatban kitértünk rá, de újra fel szeretnénk vetni az egyesületünkben használt címek és megnevezések kérdését. A legnagyobb kritikát a „mesterek mestere” megszólítás kapta, valamint az, hogy egyesületünk vezetője Török Róbert miért használja a Si-Kung, vagyis nagyapa megszólítást.

Si-Kung

Mint azt már említettük, ezek a címek elsősorban az egyesületen belüli beosztást jelölik. Előre is tisztázni szeretnénk, hogy sem egyesületünknek, sem annak vezetőjének nem volt célja, hogy nagyképűségből más egyesületek mesterei, vezetői fölé helyezze magát. Az Öt Elem Wing Tsun Kung Fu Egyesület szándéka megvalósítani azt a család alapú hierarchikus rendszert, ami a Leung Ting nagymester által kialakított rendszerben is meg lett határozva. Ezek alapján minden iskolavezető mester megszólítása Si-Fu (apa). Si-Fu az, akinek gyerekei vagyis tanítványai vannak. Török Róbertet is saját iskolájának diákjai Si-Fu-nak szólítják. A Si-Fu-k vezetője, oktatója a Si-Kung (nagyapa). Mivel Török Róbert az egyesület vezetője, ő oktatja a mestereket, ezért jár neki a Si-Kung titulus. A Leung Ting rendszerben is minden vékony piros sávos oktatónak hivatalosan járna a Si-Fu megszólítás, a vastagsávosoknak pedig a Si-Kung, ám ezt a Magyar Wing Tsun Egyesületben nem alkalmazzák, hibásan. Mi viszont használjuk a családi rendszer ezen elnevezéseit.

Mesterek mestere

Fokozatrendszerünkben a „mesterek mestere” fokozatcsoport megnevezés is félreértésre adhat okot, mivel többen azt feltételezik, hogy ezzel Török Róbert tudásával és pozíciójával kívánt kérkedni. Valójában ennek a megnevezésnek kizárólag gyakorlati oka van: az Öt Elem Wing Tsun Kung Fu Egyesületben a „mesterek mestere” megszólítás csupán annyit jelent, hogy az adott mesternek van olyan tanítványa, aki maga is mesterfokozatot ért el és saját kung fu iskolát vezet, azaz kiérdemelte a Si-Fu megszólítást. Mindezek alapján a „mesterek mestere” cím területvezetői rangot jelent, olyan mester, akinek Si-Fu rangú tanítványa van, azaz megilleti a Si-Kung megszólítás. Minden mestert, aki eléri ezt a rangot, megilleti ez a titulus. A mesterek mestere leegyszerűsítve olyan mestert jelöl, aki mestereket oktat.

Kitól fogunk tanulni? Hogyan fogunk tovább fejlődni?

Sokan kérdezték ezt tőlünk, fogalmazták meg kritikaként. A kérdés felmerülésének oka az, hogy a Magyar Wing Tsun Egyesületben mindenkibe azt próbálják nevelni, soha nem fog végigérni a tananyagon és soha nem fogja megtanulni a Wing Tsun rendszerét, soha nem tanulhatja meg mindazt, amit a Si-Fu. Ezen „tény” sulykolásának főként üzleti okai vannak.

Tisztázva: a Wing Tsun rendszerének tananyaga bár hatalmas és kb. csak egy élet elég arra, hogy rendesen kigyakorolja minden részét a gyakorló, de ezt korán sem jelenti azt, hogy nem véges a tananyag és nem lehet megtanulni végig. A rendszer leegyszerűsítve: négy pusztakezes formagyakorlatból (Siu Nim Tau, Chum Kiu, Biu Jee, Muk Yan Chong), azok chi sau sorozataiból és alkalmazásaiból áll. Valamint két fegyveres (Luk Dim Boon Kwun, Bart Cham Dao) formagyakorlataiból és alkalmazásaival zárul a tananyag. Aki ezt megtanulja, az megtanulta a Wing Tsun rendszert. Bár természetesen lehet vitázni a megtanulás fokán (mikor számít megtanultnak egy adott technika, alkalmazás vagy chi sau sorozat), de egyesületünk vezetője, Si-Kung Török Róbert a Wing Tsun rendszer jelentős részét elsajátította (már évek óta a páros kés technikáit tanulta Si-Kung Máday Norberttól, melynek a legvégén járt. Bár nem fejezte be végig, de fontos cél a hátravaló rész beszerzése, megtanulása.) Ezzel komoly szakmai alapot ad egyesületünknek.

Nálunk lehetőséget kap mindenki a teljes Leung Ting Wing Tsun rendszer megtanulására és gyakorlására. A fejlődési és a szakmai továbblépési lehetőség tehát minden diáknak és oktatónak adott.

"Csak a szablyavívás volt kiválásunk oka"

Azt is szeretnénk kiemelni, hogy bár kiválásunk egyik fő oka a szablyavívás oktatása volt, koránt sem ez volt az egyetlen. Az utóbbi idők pénzügyi és erkölcsi (az előző nyilatkozatunkban részletezett) problémái ugyanolyan mértékben nyomtak a latba döntésünk során.

Ezeket a kérdéseket, témákat ezek után lezártnak tekintjük.

Az alakuló ülés

Ezúton szeretnénk bejelenteni, hogy megtartottuk alakuló ülésünket, ahol megvitattuk és közös megegyezéssel megfogalmaztuk az egyesület célkitűzéseit, valamint a jövőre vonatkozó terveinket, beindítottuk az egyesületet működtető mechanizmusokat, illetve megállapodtunk a már augusztustól induló központi instruktori tréningek részleteiben.

Örömmel vettük, hogy ezen a találkozón új oktatók is kifejezték csatlakozási szándékukat egyesületünkhöz:

  • Szabó Péter: 1. mesterfokozat Leung Ting Wing Tsun
  • Csomós Krisztián: 1. mesterfokozat Leung Ting Wing Tsun
  • Buglyó Attila: 1. mesterfokozat Leung Ting Wing Tsun


Végezetül szeretnénk ismételten hangsúlyozni, hogy az Öt Elem Wing Tsun Kung Fu Egyesület egy épító jellegű, előremutató, szakmai szempontú értékeket képviselő szerveződés. Éppen ezért elhatárolódunk mindennemű vádaskodástól, provokációtól. Folytatjuk a megkezdett utunkat, egyesületünk és iskoláink megerősítését. Egyesületünk célja továbbra is az, hogy a Leung Ting nagymester nevével fémjelzett harcművészeti rendszert oktassa és népszerűsítse, megőrizve annak technikai sajátosságait, tisztaságát és egyediségét.

Ugyanakkor nem kívánjuk elvitatni, kétségbe vonni sem a Magyar Wing Tsun Egyesület, sem más, ezen egyesületből korábban kivált szövetségek és mesterek létjogosultságát és oktatáshoz való jogát. Az Öt Elem Wing Tsun Kung Fu Egyesület azonban technikai repertoárját és szervezeti autonómiáját meg kívánja őrizni a jövőben is.

Egyesületünk továbbra is nyitva áll azok előtt, akik a Leung Ting Wing Tsun Kung Fu nagyszerű stílusát szeretnék tanulni, nyugodt, korrekt körülmények között. Biztosítjuk mindenki számára a kiszámítható fejlődést, nincsenek titkos technikák, titkos szekciók, bárki, aki teljesíti a feltételeket megtanulhatja a teljes Leung Ting Wing Tsun rendszert.

©2023 Five Elements Wing Tsun Kung Fu Association – All rights reserved